Read more: http://techdesktop.blogspot.com/2007/08/manual-cual-es-el-feed-de-mi-blog.html#ixzz2OPda9Tcp

29 de maio de 2013

Sindicalismo e anticlericalismo no Ferrol de preguerraEliseo Fernández
Fragmento de Obreirismo Ferrolán, Ed. A Nosa Terra, 2005

«Un importante rasgo distintivo do sindicalismo de preguerra foi o anticlericalismo. Aínda que o poder da igrexa ía minguando a medida que algunhas formas democráticas ían arraigando na nosa terra, a comezos de século a institución eclesiástica aínda controlaba importantes mecanismo de poder, que afectaban terreos tan importantes como o ensino, ou a celebración de actos polo nacemento e a morte das persoas. Foi por iso que as forzas de esquerda, nos primeiros tempos, argallaron unha especie de resistencia civil contra aquela omnipresente institución: erguendo escolas laicas ou celebrando actos civís (matrimonios, nacementos e enterros), militantes socialistas, anarquistas e republicanos amosaban a súa opción aconfesional.

A actitude da igrexa e dunha sociedade maioritariamente católica foi pouco tolerante perante aquelas novas actitudes: foi frecuente o apedreamento dos enterros civís, impediuse o funcionamento das escolas laicas (atacando innovacións hoxe fora de dúbida como a coeducación, a liberdade de cátedra ou o ensino da sexualidade), e multiplicáronse as dificultades para as persoas que vivían á marxe da igrexa e dos seus rituais. E naquela actitude de intolerancia cimentouse un odio mutuo que perduraría por moitos anos.

En Ferrol a influencia da igrexa foi diminuíndo a medida que ía avanzando o século XX, pola forza de republicanos, socialistas e anarquistas, que ían afianzando espazos de liberdade para as persoas que desexaban vivir á marxe da relixión e das súas institucións; mais nas vilas e aldeas da comarca, esta tarefa facíase moito máis complicada, xa que o ambiente pechado característico do rural favorecía a ancestral influencia relixiosa. Neste eido xogaron un importante papel moios emigrantes retornados, que voltaron aos seus lugares de orixe cunha perspectiva diferente diante do fenómeno relixioso; como algúns deles viñan tamén con certo poder económico, podían exercer con máis liberdade a súa opción, a pesar do sarabullo que levantaban as súas actitudes.

O anticlericalismo expresouse coa fundación de sociedades culturais como a Sociedad de Librepensadores “Martín Lutero” ou o Centro de Estudios Sociales “Floreal”, con actos de propaganda anticlerical, como os que protagonizaron Avelino Barcón, Andrés Mascaró, o ex crego Matías Usero, e os membros da Liga Anticlerical Ferrolana en xullo e setembro de 1932, o cambio de nome das rúas (desaparecendo os nomes relixiosos e aparecendo os de Pablo Iglesias, Francisco Ferrer ou Francisco Suárez, por exemplo) mais tamén tivo expresións máis radicais, como os ataques a igrexas e a destrución de símbolos relixiosos: foi o caso do derribo do cruceiro de Canido en xaneiro de 1932, o incendio da igrexa de Cervás en setembro do mesmo ano, ou o ataque á igrexa da Merced en xullo de 1933, entre outros.

Talvez a máis pintoresca expresión daquel anticlericalismo popular ía ser o nome que se impuña aos fillos da parellas socialistas, anarquistas ou republicanas, quen fuxindo dos nomes do santoral, recollían nomes alegóricos, de personaxes literarios, ou de líderes sociais doutras latitudes. Foi así como o militante socialista Antonio Filgueira Vieites, por exemplo, lle puxo aos seus fillos os nomes de Electra, Libertad, Germinal e Marxima, mentres que o anarquista Raimundo Castro chamáballe á súa filla Acracia ou Amalia Fraguela facía o mesmo coa súa filla Luz Armonía; aínda hoxe, algúns dos nosos paisanos e paisanas levan algúns daqueles significativos nomes como Sol, Palmira, Vida, Libertario, cos que os nosos maiores expresaban o seu anticlericalismo e a súa rebeldía. Despois de 1936 viñeron tempos mouros, nos que moitos homes e mulleres que levaban anos vivindo xuntos tiveron que pasar pola vicaría, houbo que disimular aqueles significativos nomes e mesmo persoas feitas e dereitas tiveron que se batizar para poderen casar e viviren coas súas parellas. Por sorte o camiño de progreso emprendido polos nosos devanceiros só podía retrasarse, mais era imposíbel detelo.»

Nenhum comentário:

Postar um comentário