Read more: http://techdesktop.blogspot.com/2007/08/manual-cual-es-el-feed-de-mi-blog.html#ixzz2OPda9Tcp

24 de maio de 2013

Sobre a “neutralidade escolar” da pedagoxía pequenoburguesa


«”Sería un crime contra o sacro misterio da alma infantil –dise- levar até ela as nosas preocupacións e os nosos odios.” E mentres, até no máis agochado recuncho da sociedade capitalista, todo está construído e calculado para servir os intereses da burguesía, o pedagogo pequenoburgués coida que pon a salvo a alma dos nenos porque nas horas que pasa pola escola se esforza en ocúltalle ese mundo tras unha espesa cortina de fume. Seica non están, porén, os intereses da burguesía nos textos que o neno estuda, na moral que se lle inculca, na historia que se lle ensina?
A chamada “neutralidade escolar” só ten por obxecto subtraer o neno da verdadeira realidade social: a realidade da loita de clase e da explotación capitalista; capciosa “neutralidade escolar” que durante moito tempo serve á burguesía para disimular mellor os seus fundamentos e defender así os seus intereses.»

Educación e Loita de Clases. Aníbal Ponce, comunista, profesor e psicólogo arxentino.

Nenhum comentário:

Postar um comentário